Finlands roll som global ansvarstagare har blivit svagare under coronaviruspandemin. Sättet som Finland har köpt skyddsutrustning och vacciner på har varit starkt nationalistisk, och har försnabbat pandemin på de värst utsatta områdena. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala fördömer familje- och omsorgsminister Krista Kiurus uttalanden, enligt vilka Finland kommer köpa mer vaccin än det egentliga behovet. 

– Pandemin är i grunden en global kris som ett enskilt land inte kan stoppa. Finland måste tillsammans med västvärlden bära sitt globala ansvar och dela ut ett allt större antal vaccindoser till länder som inte har råd att köpa dem själva, anser vice ordförande Kujala.  

Hotet om nya virusmutationer är ännu stort, och dessa mutationer har lett till ett långsammare öppnande av samhället. Coronapandemin kan enbart lösas genom en tillräcklig global vaccinationstäckning. 

– Det är dags för minister Kiuru att finna sin medmänsklighet och förstå hur många människor som är utsatta på grund av Finlands och västvärldens vaccinationspolitik. Coronaviruset sprids ännu i världen och vi kan inte öppna våra samhällen utan att också hjälpa de länder, som står ensamma i coronakrisen, avslutar Kujala.