I september publicerade Pensionsskyddscentralen en rapport där det framkom att dagens pensionsavgifter inte räcker till för att betala pensionerna i framtiden. Den största orsaken till detta är den låga nativiteten och den åldrande befolkningen. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Victor Dahlberg är oroad över den växande obalansen mellan antalet pensionärer och sysselsatta.

– Obalansen kommer att bli betungande för välfärdssamhället. Det är ungdomen som blir tvungen att betala för den växande andelen pensionärer i Finland och därför måste det göras mera för att öka mängden sysselsatta, säger Dahlberg.

Dahlberg ser även den låga arbetskraftsinvandringen som oroväckande. Utländska universitetsstuderande stannar sällan i Finland efter sina studier, delvis på grund av språkkrav för jobb, men också på grund av höga skatter och en byråkratisk invandringsprocess.

– Finland behöver mångsidiga incitament för att locka ung arbetskraft att både stanna i landet och att hitta hit. Ett exempel som nämns i Pensionsskyddscentralens rapport är Polen, där man infört skattelättnader för att motverka att välutbildad ung arbetskraft söker sig utomlands och för att locka fler unga från utlandet. Finland är också i behov av dylika åtgärder, vare sig det gäller skattelättnader eller andra insatser.

Dahlberg poängterar också att språkklimatet i Finland måste bli mer internationellt. Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen har velat slopa språkkraven för stadens anställda och utlysa huvudstaden till en “engelskspråkig stad”, vilket skulle göra arbete och service för utlänningar enklare.

– Det är dags för Finland att inse att vi inte kan upprätthålla välfärdssamhället med den rådande demografiska utvecklingen. Modern äktfinskhet, excessiva språkkrav, invandringsbyråkrati och höga skatter kommer att dra Finland ner i en demografisk katastrof där utländsk arbetskraft inte känner sig välkommen, avslutar Dahlberg.