Morris Liemola, hemma från Helsingfors, har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland under kretsens höstmöte ikväll. Liemola efterträder Emmi Piippo som fungerat som ordförande under kretsens tre senaste verksamhetsår.

22-åriga Liemola ställde upp som kommunalvalskandidat i Helsingfors i sommarens val. Han studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors universitet. 

– Svensk Ungdom i Helsingfors kommer att fortsätta arbeta för ungdomarnas rätt att bli hörda i det lokala beslutsfattandet samt värna om den medvind ett starkt kommunalval har givit organisationen. Ungdomars rätt att påverka har stor betydelse i frågor för både idag och imorgon såsom ansvarsfull ekonomisk politik, tillhandahållandet av välfärdstjänster och anpassning till den miljömässiga hållbarhetens ramar, säger Liemola.

Under kretsens höstmöte på torsdag kväll (14.10.2021) valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar: Alma Portin, Linn Sønnerstad, Ingrid Geust, Amanda Söderblom, Augusto Asis de Barros, Mikaela Weckman, Elin Westerlund, Viljami Kaskiluoto, Ben Jokinen. 
Suppleanter: Tuomas Raatikainen, Pavel Petrov, Freja Pontan, Benjamin Bergan, Bertha Simojoki, Otso Reijonen, Victor Dahlberg.