Roberth Sjöström och Linnea Strand från Närpes är två kommunalpolitiker som synts i lokala medier under det senaste året. Närpes har den lägsta medelåldern bland fullmäktigeledamöter i landet, och därför har staden fått stor uppmärksamhet efter kommunalvalet. Liber träffar Linnea och Roberth för att ta reda på orsakerna till det fantastiska kommunalvalsresultat som Svensk Ungdom uppnått i staden.


Text: Karolina Virta, Foto: Jessica Lindgren

Hållbarhet och satsningar på välmående skapar ett attraktivt Närpes

Linnea är egenföretagare och driver en matsvinnsbutik i Närpes, där vi nu träffas över en kopp kaffe. Fullmäktigeperioden har precis börjat och både Linnea och Roberth har fått betydande poster i staden. Linnea som andra vice ordförande för stadsstyrelsen och Roberth som styrelsemedlem och gruppordförande för SFP:s partigrupp. 

Linnea och Roberth är båda överens om att de frågor som bör prioriteras de kommande fyra åren är ungas välmående. Det är ingen hemlighet att unga fått lida otroligt mycket under den gångna pandemin, och när samhället igen börjar öppna upp sig behövs åtgärder för att trygga ungas välmående och hjälpa dem som har det svårt. Roberth poängterar att man också behöver tänka på den äldre generationen som varit mycket ensam under pandemin. Med många unga invalda i Närpes fullmäktige hoppas Linnea och Roberth att man med gemensamma krafter kan ta beslut som gynnar ungas välmående. 

Linneas intresse för hållbarhet syns inte bara i hennes yrkesliv utan också i politiken. Hon vill jobba hårt för en hållbar avfallshantering i Närpes – något hon redan hunnit ta upp på ett möte. Roberth instämmer och poängterar att man också borde tänka mer hållbart gällande användningen av kommunens byggnader. Nya byggnader ska byggas på ett hållbart sätt, men det är inte den enda lösningen. Man behöver också hitta sätt att använda de byggnader som står tomma i kommunen. Både frågan om hållbarhet och ungas välmående är avgörande för att Närpes ska bli en attraktiv hemkommun för unga att återvända till efter sina studier, något som både Linnea och Roberth gjort efter att ha slutfört sina studier i Vasa. 

Också äldre röstade på unga i valet

Att vara ung i politiken är inte alltid det lättaste, men hittills har både Linnea och Roberth blivit väl mottagna. Självklart har det hänt att folk yttrar sina åsikter lite här och där, men i största allmänhet tycker bägge två att upplevelsen varit positiv. De har inte fått höra negativa kommentarer och ingen har påpekat deras unga ålder på ett negativt sätt. Men självklart för rollen som politiker med sig ett ansvar – man kanske tänker en extra gång innan man tackar ja till uppdrag eller tillställningar som kunde uppfattas negativt av kommunens invånare. 

Många både unga och äldre väljare har kommenterat att det är roligt att så många unga blev invalda i fullmäktige. Politiker från andra kommuner har också sagt sig vara imponerade av valresultatet i Närpes. Svensk Ungdom har nio ledamöter i fullmäktige och fem av dem är även ordinarie styrelsemedlemmar – ett imponerande resultat. Linnea och Roberth tror att orsaken till valsegern är att också äldre röstat på unga. Nyckeln är att unga i Närpes är hemkära i sin kommun, något som också syns i stadens aktiva föreningsliv.

Att bli politiskt aktiv är något som växt fram genom åren. Roberth berättar att han genom föreningslivet märkte hur lätt det kan vara att påverka och få saker gjort. Intresset för politiken skapades genom diskussioner med vänner om vad man borde ändra på i Närpes. 

Linnea hade visserligen haft ett intresse för politik, men inte konkret tänkt tanken om att ställa upp i val, tills hon fick ett samtal och uppmuntrades att ställa upp i kommunalvalet. 

Roberth Sjöström och Linnea Strand. Foto: Karolina Virta

Växande lokalavdelning

SU har en lokalavdelning i Närpes som blivit allt mer aktiv de senaste åren. Linnea och Roberth hoppas att föreningen kan växa när det nu finns så många unga fullmäktigeledamöter. Tröskeln för unga att ta kontakt behöver bli lägre, något den aktiva lokalavdelningen kan bidra till. 

Roberth upplever att ungas kunskap om hur kommunpolitiken fungerar behöver öka. Det är svårt att påverka om unga inte vet om att de har möjlighet att påverka frågor som berör dem. Linnea säger att hon vill synliggöra för unga vad styrelsen och fullmäktige gör. Det är även tydligt att få ungdomar vet hur långsam en beslutsprocess i kommunen kan vara. Även om politikerna jobbar hårt för att förbättra något så kan det ta upp till 1-2 år före man ser ett konkret resultat. Linnea förklarar att politikerna jobbar med så många frågor samtidigt, det är något som kommuninvånare ofta glömmer bort.

Andra kommuner kunde också lära sig ge plats åt unga

De fyra kommande åren vill Linnea lära sig så mycket som möjligt. Samtidigt vill hon föra fram de åsikter hon brinner mest för. Roberth ser fram emot att lyfta upp frågor som är viktiga för unga. Han tror på att de förtroendevalda under de kommande fyra åren kommer göra mycket gott för de unga i Närpes.  Att SU:arna i fullmäktige är så många gör det möjligt att lyfta fram viktiga frågor – och förhoppningsvis också så ett litet frö hos de äldre politikerna. 

Som vice ordförande i stadsstyrelsen känner Linnea ett ansvar att föra fram de åsikter som hennes väljare har röstat för. Roberth håller med – han vill också se en bra sammanhållning i gruppen som han ska leda som gruppordförande. Det är viktigt att det syns att SU är med. 

Roberth poängterar vikten i att få gruppen att gå framåt mot ett gemensamt mål. Väljarnas förtroende motiverar att framföra sina åsikter när man sitter i salen. Fördelen med att få vara med i stadsstyrelsen är att det ofta blir mer diskussion i en mindre grupp, man kan gå mer in på djupet i en fråga när den diskuteras i styrelsen än vad man kan i fullmäktige. 

Linnea tror att Närpes kommer vara en ännu mer ungdomsvänlig kommun i framtiden. Roberth håller med och tror att utbildning och fritidsaktiviteter kommer bidra till den ungdoms- och barnvänliga kommun som de strävar efter. En mer miljövänlig kommun tror de båda också på. Linnea påpekar att frågan är viktigt för alla kommuner, men att miljön också är en fråga som särskilt intresserar unga. 

Den nya generationen beslutsfattare i Närpes är ett resultat av invånarnas ambitioner om nya krafter i kommunen. Det är den unga generationen som ska fortsätta bo i Närpes, och det är därför de behöver sitta på platser där beslut fattas. Kandidatrekryteringen har också bidragit till det goda kommunalvalsresultatet. SU hade kandidater i alla delar av kommunen.

Det som andra kommuner kan lära sig av Närpes är att äldre politiker kunde lyssna mer på unga och ge mer plats åt unga i beslutsfattandet. Att de unga fullmäktigeledamöterna blivit mottagna på ett bra sätt och att man väljer att lyfta upp unga gynnar alla i kommunen, säger Linnea. Man behöver också inkludera unga i nämnder och direktioner, och lokalavdelningarna har ett stort ansvar att inkludera och utbilda unga. Linnea tror att även medier har en inverkan på hur villiga unga är att delta i beslutsfattandet. Om medier lyfter upp unga fullmäktigeledamöter så blir tröskeln lägre till nästa val för andra unga att våga ställa sig till förfogande.