”Utan långsiktigt tänkande ger vi de stora generationspolitiska utmaningarna enbart konstgjord andning”, skriver förbundsordförande Frida Sigfrids i sin kolumn för Liber.


Bild: Marie Krogius

Politiken i Finland är uppbyggd på fyra års mandatperioder. Mandatet är fyra år oavsett om du är riksdagsledamot, kommunalt förtroendevald eller invald i fullmäktige för ett av de kommande välfärdsområdena. Fyra år är en bra period på många sätt, men i vissa fall på tok för kort.

I politiken sker förändringar långsamt och stora reformer kräver ofta mer än fyra år att genomföra. Det här kräver att riksdagsledamöter och ministrar tänker utanför sin egen mandatperiod och är beredda att göra uppoffringar under den egna mandatperioden för att inbringa nytta på lång sikt. Det är lättare sagt än gjort. Just nu står vi inför historiska utmaningar både nationellt och internationellt. Samtidigt vet vi att om vi inte skrider till åtgärder nu kommer problemen enbart att växa sig större och lösningarna bli ännu svårare att hitta. Vi skjuter alltså fram problemen till de kommande generationerna och de kommande beslutsfattarna.

Politiken har länge präglats av att göra kortsiktig politik inom den egna mandatperioden, vilket delvis fungerade förr, men de utmaningar vi står inför idag kräver att vi tänker om.

Under den här regeringsperioden har Svensk Ungdom efterlyst ett långsiktigt tänkande i så gott som all dagsaktuell politik och varje budgetförhandling. Att idag satsa medel på att stävja klimatförändringen, införa en påriktigt tillgänglig mentalvård för alla eller satsa på sysselsättande åtgärder och få in en ökad arbetsför befolkning till Finland kostar en del på kort sikt, men betalar sig tillbaka på lång sikt. Om vi alla är medvetna om det här, varför är det då så svårt att genomföra dessa beslut i praktiken?

De flesta politiker vill bli omvalda till sina förtroendeuppdrag. Om statsbudgeten gör ett stort underskott och de omedelbara positiva resultaten lyser med sin frånvaro kan det vara svårt att motivera för sina väljare varför de ska fortsätta rösta på en. Politiken har länge präglats av att göra kortsiktig politik inom den egna mandatperioden, vilket delvis fungerade förr, men de utmaningar vi står inför idag kräver att vi tänker om.

Vi vill se satsningar på framtiden, inte strategier för att klara sig de kommande fyra åren.

Som beslutsfattare måste vi i alla beslut  ta i beaktande de kommande generationerna och våga tänka utanför den egna mandatperioden. Utan långsiktigt tänkande ger vi de stora generationspolitiska utmaningarna enbart konstgjord andning. Därför har Svensk Ungdom alltid varit måna om att påminna riksdagsledamöterna om det långsiktiga tänkandet och det kommer vi att göra också i fortsättningen. Vi vill se satsningar på framtiden, inte strategier för att klara sig de kommande fyra åren.