Svensk Ungdom ger i år sin Svenska Natten-utmärkelse till föreningen Bold Projects och dess grundare Valtteri Ikäheimo, Bernhard Forstén, Eddie Myrskog och Linus Lehto.

Bold Projects tilldelas utmärkelsen för sitt lyckade engagemang för att uppmärksamma och arbeta för samhällsfrågor genom att utföra extrema uppdrag. Det senaste att rullskrinna från Nuorgam till Helsingfors och samtidigt samla in pengar till välgörenhet.

– I början var målet med Bold Projects att utmana oss själva, men prestationerna fick betydelse först när vi insåg att kombinera dem med välgörenhet. Vi är nu mycket nöjda med vårt koncept och det vi lyckats åstadkomma de senaste åren, inte minst att engagera unga, säger Forstén.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ger Bold Projects en eloge för föreningens unika sätt att belysa problem kring bland annat mentalvårdens tillgänglighet i Finland. Även de konkreta åtgärderna för att motverka problemen och den aktiva växelverkan med följarna på sociala medier hör till motiveringarna för utmärkelsen.

– Bold Projects har utmärkt sig genom att uppmärksamma viktiga frågor på ett sätt som engagerar unga. De har också demonstrerat att det är möjligt att skapa en lyckad kommunikation på tre olika språk för att nå en så bred publik som möjligt. Jag är glad över att det finns föreningar som Bold Projects, som aktivt engagerar unga att reagera på viktiga frågor i samhället, säger Sigfrids.

Föreningens grundare berättar att beslutet att kommunicera på flera språk kändes som en självklarhet och de är stolta över att kunna nå ut till flera genom flerspråkigheten. Svenska Natten-utmärkelsen tror grundarna kommer ge ytterligare motivation för den fortsatta verksamheten.

– Vi är mycket tacksamma för denna utmärkelse och för att Svensk Ungdom uppmärksammar vårt arbete. Svenska Natten-medaljen kommer garanterat att finnas i våra tankar när vi utför nästa projekt. Vi vill också rikta ett stort tack till, och dela denna utmärkelse med, alla som donerat till våra insamlingar de senaste åren. Utan er finns inte Bold Projects, säger Myrskog.

Svensk Ungdom har delat ut Svenska Natten-medaljen sedan 2003. Utmärkelsen tillkom som en skuggmedalj till Folktingets förtjänstmedalj för att uppmärksamma unga personer, projekt och föreningar som gör en insats för det svenska i Finland. Tidigare har bland annat Yles tv-produktion EgenlandTim SparvRegnbågsankan och #Övistoo blivit tilldelade Svenska Natten-medaljen.