På fredagen (10.12.2021) fattade regeringen beslut om införskaffningen av de amerikanska jaktplanen F-35. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids gläds över beslutet och ser att det naturliga nästa steget för Finlands försvarspolitik är att ansöka om medlemskap i NATO.

– Ett medlemskap i NATO skulle ge Finland en ökad utrikespolitisk trygghet. Eftersom Finland redan samarbetar mycket med organisationen ligger det i Finlands intresse att också sitta vid de bord där besluten fattas. Ett NATO-medlemskap tillsammans med ett trovärdigt och fungerande försvar tryggar Finlands säkerhet, säger Sigfrids.

I och med att kriserna i exempelvis Ukraina och Belarus upptrappas har diskussionen om ett finländskt NATO-medlemskap också blivit allt mer aktuell. Militärtrafiken i Östersjöområdet har ökat en längre tid, och genom en bättre försvarssamordning kan läget stabiliseras.

– Det har redan länge funnits ett relativt brett stöd för NATO bland den finska befolkningen. Ju längre vi väntar med vår NATO-ansökan, desto mer instabilt blir Östersjöområdet och Europa. Vi måste ta hand om vår säkerhet före de nuvarande kriserna sprids ännu närmare våra gränser, avslutar Sigfrids.