Nästa års vinter-OS kommer äga rum i Beijing 2022 trots storskaliga övergrepp mot mänskliga rättigheter av Folkrepubliken Kina. Kinas regering driver en förföljelsekampanj och begår vad som kan definieras som folkmord mot uigurer och andra minoritetsgrupper. USA, Kanada, Australien och Storbritannien har meddelat att man inte kommer att skicka regeringsföreträdare till OS i februari. Finland bör göra detsamma, anser Ellinor Juth, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott.

– Tanken med OS är att idrotten ska överskrida politiska meningsskiljaktigheter, men att blunda för brott mot mänskliga rättigheter är oacceptabelt. Med de brott som Kina begår är det absurt att vinter-OS i Beijing 2022 ska ordnas som vanligt. Finland har trots sin storlek varit framgångsrikt i vinter-OS och bör föregå med gott exempel genom att våga ta ställning i dessa frågor, säger Juth.

En diplomatisk bojkott innebär att idrottarna fortfarande får delta i tävlingarna, men politiker gör ett ställningstagande genom att inte delta. Man måste kunna visa att man inte accepterar sådana allvarliga, och i detta fall systematiska, brott mot mänskligheten som begås av Kina.

– Stora och prestigefyllda idrottsevenemang borde över huvud taget inte ordnas i stater som inte värnar om eller uppfyller kraven på mänskliga rättigheter. Fotbolls-VM i Qatar 2022 har också kritiserats med all rätt. I framtiden borde Internationella olympiska kommittén och andra internationella idrottsorganisationer seriöst överväga människorättssituationen i land där man planerar evenemang, poängterar Juth.