Yrkeshögskolorna i Finland betalar årligen ca 8 miljoner euro för att studerande inom social- och hälsovårdsbranschen ska få utföra praktik. Detta är pengar som är bort från de övriga studierna, vilket är problematiskt då vi redan har en brist på professionella inom branschen, anser Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Julia Ståhle.

– På universitet och i yrkesskolor är praktiken inom branschen avgiftsfri, och därmed är det obefogat att yrkeshögskolor ska betala för att studerande kan avlägga sin arbetspraktik. Praktikanter ska ses som en rikedom, inte en utgift, säger Ståhle.

Många som har bra erfarenheter från sin arbetspraktik blir kvar som anställda på samma enhet. Dessutom arbetar ofta studerande i slutskedet av sina studier med motsvarande avlönat arbete vid sidan om studierna, exempelvis som vikarier.

– Vi borde snarare stödja studerandenas jämlika möjligheter att utexamineras, än att upprätthålla ett system där studerande behandlas ojämlikt på basis av sin utbildningsplats, avslutar Ståhle.