Text: Marie Krogius & Anna Hellberg, Bild: Marie Krogius

I januari är det val i Finland. Det betyder att du får vara med och bestämma hur välfärden ska utvecklas. Vare sig du har röstat tidigare eller ej, handlar det om ett helt nytt val som ingen i Finland har röstat i förr – därför har vi samlat ihop saker som är bra att veta inför valet.

1. Berör det mig?

Sote-frågor (social- och hälsovårdsfrågor) berör oss alla på individnivå eftersom det handlar om tjänster som alla vid något skede behöver. Det gynnar alla att social- och hälsovården fungerar jämlikt i hela landet. 

Fundera! När har du senast behövt en sote-tjänst? 

Det kan handla om allt från ambulanshelikopter till mentalvård och barnskydd. Stora och allvarliga saker som man kanske inte har behövt uppleva, men kan komma till användning i de mest oväntade livsskeden. 

Social- och hälsovården handlar ändå inte bara om de akuta problemen, utan också om i vilken mån man ska prioritera den förebyggande vården, till exempel tandkontroller eller kuratorbesök i skolan.

Då du röstar i välfärdsområdesvalet röstar du om de tjänster just du behöver.

2. Varför ska jag rösta? 

Kort svar: För att unga är underrepresenterade i politiken, både som väljare och beslutsfattare, trots att vi lever längst med de beslut som fattas. 

Nu bygger vi om hela Finlands välfärdssystem och de första fullmäktigena kommer ha en stor inverkan på hur vården ser ut i framtiden. Unga beslutsfattare har enormt mycket kunnande och nya synvinklar att komma med i politiken. Vi behöver långsiktiga lösningar, och ska inte nu låta andra bestämma om saker som berör oss om tio, tjugo eller trettio år. Bara vi själva vet hur det är att vara ung idag.

Eftersom du nu läser en tidning om välfärdsområdesvalet är du redan mer informerad än många i Finland. I ett nytt val kan röstningsprocenten bli låg, och det gör din röst ännu mer betydelsefull.

3. Hur hittar jag en kandidat?

Det finns många bra sätt att hitta en passlig kandidat. Du kan leta enligt parti, göra valkompasser på nätet eller följa olika kandidaters sociala medier. Det lönar sig också att diskutera med bekanta, kanske du till och med känner någon som ställer upp. 

Som ung är det värdefullt att ha någon som representerar din egna generations social- och hälsovårdsfrågor. Det är till exempel inte en självklarhet att ungas mentalvårdstjänster prioriteras om unga inte röstar på kandidater som tycker att det är viktigt. Här lönar det sig också att fundera på vilka tjänster som är viktigast just nu i ditt liv.

SU:s kandidater hittar du här. Kom ihåg att du inte behöver berätta för någon vem du röstar på, och att det slutligen är bara ditt egna beslut. 

4. När hålls valet?

Du kan rösta på valdagen 23.1 i din förutbestämda vallokal, eller på förhand i vilken vallokal som helst. I brevet som du får hem på posten finns också adressen till din vallokal. Alla lokaler är öppna klockan 9-20 på valdagen.

Du kan välja att rösta på förhand mellan 12–18.1.2022 om du inte har möjlighet under den egentliga valdagen – eller vill få det gjort i god tid. Du kan också förhandsrösta i en lokal som ligger i ett annat välfärdsområde än där du är skriven (även i Helsingfors där det inte annars ordnas något välfärdsområdesval. Mer om detta på sidan 22). Om du till exempel studerar i en annan kommun än var du är skriven, eller kommer vara på skidsemester den 23 januari, så rekommenderar vi att förhandsrösta.

Om du bor eller befinner dig utomlands i valtider ska du rösta mellan 12–15.1.2022.

Om du förhandsröstar på annat håll än i ditt egna välfärdsområde kan du kolla upp din kandidats kandidatnummer i justitieministerns informations- och resultattjänst eller i någon valkompass, eftersom det i valbåset bara står siffrorna för det området du befinner dig i.

5. Jag har aldrig röstat förr. Hur gör man i en vallokal?

Då du har bestämt dig för att rösta, hittat din kandidat, prickat in valdatumen i kalendern och hittat till din vallokal är det viktigt att ha med ditt ID, som visas åt en valfunktionär. Hen antecknar att du röstat och ger dig en valsedel. Som ID fungerar pass, identitetskort eller körkort.

Efter att du visat ditt ID går du in i ett bås och skriver ett kandidatnummer innanför cirkeln på röstsedeln. Skriv ingenting annat än kandidatnumret på valsedeln. Inne i båset finns exempel på hur siffrorna ska skrivas. 7:an skrivs med ett streck på mitten så att den inte kan misstas för en 1:a, och 1:an skrivs som ett enda rakt streck. Det är viktigt att beakta – om man nämligen skriver 7:an eller 1:an fel slopas röstsedeln. Vik sedan ihop sedeln så att numret inte syns utåt. 

Gå till valurnan, låt valfunktionären stämpla röstsedeln och lägg den stämplade sedeln i valurnan.