Från och med den 1 januari 2023 kommer all social- och hälsovård samt räddningsväsendet flyttas över till välfärdsområden. Områdenas finansiering kommer från staten och delas till stor del ut enligt var befolkningen är sjukast. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att välfärdsområdena inte får glömma bort det förebyggande arbetet, speciellt för barn och unga.

– Genom satsningar på förebyggande vård kan vi hjälpa individen, men också samhället, innan problemen växer sig för stora. Satsningar på förebyggande arbete betalar sig alltid tillbaka på lång sikt, men den nuvarande finansieringsmodellen tar inte detta i beaktande, säger Sigfrids.

Enligt Svensk Ungdom ska den förebyggande vården stå i fokus både inom det fysiska och det psykiska hälsoarbetet.

– Det ska inte spela någon roll vare sig en patient behöver hjälp med sin fysiska eller sin psykiska hälsa. Tjänsterna skall oberoende vara tillgängliga med låg tröskel. För att garantera den förebyggande vården vill vi förverkliga en vårdgaranti där alla får hjälp inom sju dagar, säger Sigfrids.

Här kan man läsa hela Svensk Ungdoms valprogram för välfärdsområdesvalet. Programmet finns tillgängligt på svenska och finska på Svensk Ungdoms webbplats.