Skolhälsovården i Finland erbjuder på de flesta ställen avgiftsfria mensskydd åt menstruerande personer. Utbudet är ändå inte särskilt varierande, utan begränsar sig främst till bindor och tamponger. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att alla menstruerande personer också borde erbjudas en menskopp.

– Genom att erbjuda menstruerande unga en avgiftsfri menskopp har alla möjlighet att bekanta sig med olika typer av mensskydd och välja det som passar en bäst. Skolhälsovården bör också vara utbildande då det kommer till olika alternativ av både mensskydd och preventivmedel, säger Sigfrids.

Menskoppen är ett mer hållbart alternativ än andra mensskydd, eftersom den går att återanvända och skapar därmed inte lika mycket avfall.

– Om skolhälsovården skulle erbjuda alla menstruerande elever och studerande en avgiftsfri menskopp skulle fler introduceras till ett mer miljövänligt alternativ. Samtidigt skulle möjligheterna att prova olika mensskydd blir mer jämlika, säger Sigfrids.