Helsingfors Universitet gör i år nya satsningar på över 4 miljoner euro som riktas till innovation, företagande och företagssamarbete. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Victor Dahlberg och SU i Helsingfors kretsordförande Morris Liemola välkomnar initiativet, som är en del av projektet Helseed. De gläds åt att satsningarna är i linje med förbundets ekonomipolitik, som bland annat betonar uppmuntran till ung företagsamhet.

– Enligt OECD:s rapport 2021 är Finland det minst attraktiva nordiska landet för utländsk investering. Ett utvecklat uppstart-klimat behövs, med bolag som kan locka investering. Helseed, som förhoppningsvis innebär ett starkare samband mellan forskning och entreprenörskap, har möjligheten att fungera som förebild också för andra städer i Finland. Liknande projekt kan lägga grunden för lovande bolag, vars banbrytande innovationer lockar investering från utlandet, säger Dahlberg.

Helsingfors universitets satsning möjliggör tillgången till god utbildning och fortbildning för dem som vill förverkliga sitt entreprenörskap. Liemola poängterar att utbildningen kan hjälpa att minska risken för misslyckanden på marknaden.

– Konkreta satsningar som dessa behövs för att uppmuntra till ungt företagande. Att förenkla växelverkan mellan entreprenörskap och banbrytande, tvärvetenskaplig forskning är avgörande för utvecklingen och spridningen av teknologi, samt för Finlands ekonomi. Nya företag skapar också nya arbetsplatser på marknaden, säger Liemola.