Fyra av fem unga uppger att deras mentala hälsa försämrats på grund av coronarestriktionerna. Det här framgår ur undersökningen som takorganisationen för Finlands ungdomssektor Allians gjort tillsammans med MTV Uutiset. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids poängterar att siffrorna talar sitt klara språk och vädjar till regeringen att senast nu lyfta upp den generation som håller på att falla mellan stolarna.

– Trenden där illamåendet ökar från år till år är uppenbar. Det är verkligen dags att börja öppna upp samhället och samtidigt se till att erbjuda unga hjälp. Det handlar om att åtgärda de ojämlikheter som uppstått under distansundervisningen, men också att erbjuda tillgängliga mentalvårdstjänster åt alla som behöver dem. Att enbart öppna upp samhället kommer inte att räcka, utan det krävs riktade satsningar för unga vars mentala hälsa försämrats under de senaste åren, säger Sigfrids.

Hon tillägger att Allians och MTV Uutisets undersökning är ett tydligt tecken på att regeringens åtgärder inte varit tillräckliga för att stöda Finlands unga genom pandemin.

– Pandemin är ingen generationsupplevelse som unga efteråt kan minnas med ett skratt. Istället har det för många varit en mardröm där man lämnats helt ensam med sina problem, och det kommer att ha långtgående konsekvenser för hela samhället. För att mildra konsekvenserna på både ett personligt och samhälleligt plan behövs ökade resurser och fler konkreta åtgärder för att ingen ung längre ska lämnas ensam med sina problem, avslutar Sigfrids.