Idag har Statens ungdomsråd lanserat sin ungdomsbarometer för år 2021 som i år behandlar hållbar utveckling och klimatfrågor. I barometern är det klart att majoriteten är både intresserade och insatta i miljö- och klimatfrågor och samtidigt upplever majoriteten av de tillfrågade att de nuvarande åtgärderna för att stävja klimatkrisen inte är tillräckliga. Svensk Ungdoms förbundsordförande, även medlem i statens ungdomsråd,  Frida Sigfrids säger att barometern klart visar på den oro som unga idag känner för de otillräckliga åtgärderna för att stävja klimatkrisen. 

– En tredjedel av unga gör medvetet hållbara konsumtionsval men upplever samtidigt att deras egen insats inte är tillräcklig för att kunna bekämpa klimatkrisen. Därför måste vi ge unga reella möjligheter att påverka och se till att också unga är representerade vid de bord där besluten fattas. Samtidigt tyder det klart på att unga efterlyser mer ambitiösa klimatåtgärder, säger Sigfrids.

Ungdomsbarometern är gjord innan kriget i Ukraina bröt ut. Trots det anser Sigfrids att resultaten är tydliga och att det nu om någonsin är viktigare att göra en grön klimatomställning där Finland skulle vara mindre beroende av Ryssland.

– Senast nu måste vi bli av med beroendet av fossila bränslen från Ryssland och gå mot en grönare och mer hållbar utveckling som också är socialt rättvis. Även delrapporten från FN:s klimatpanel IPCC som publicerades i februari tyder på att världen kommer att stå inför otaliga klimatfaror under de kommande årtiondena om fler åtgärder för att minska klimatkrisen inte vidtas. Forskningen kring ämnet är entydig och nu återstår bara att fler ambitiösa och konkreta åtgärder som också unga i ungdomsbarometern efterlyser, avslutar Sigfrids.