Nokian Tyres Group, som tillverkar bildäck och har stor en fabrik i Ryssland, har under förra veckan meddelat att de kommer att fortsätta sin verksamhet som normalt trots det pågående kriget i Ukraina. Den största aktieägaren i företaget är den finska staten. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids kritiserar företagets beslut att fortsätta sin verksamhet som normalt.

  – Att företaget öppet säger att de gör en större vinst på grund av det rådande läget och gläds över det är totalt oförståeligt. Finland har som den största aktieägaren ett stort ansvar i att inte göra vinst och egen vinning på ett krig som drabbar civila, säger Sigfrids.

Företagets ledning träffas regelbundet för att diskutera läget men har hittills kommit fram till att fortsätta verksamheten som normalt. De flesta av företagets konkurrenter har i solidaritet med Ukraina valt att lämna marknaden i Ryssland. 

  – Den ökade vinsten bygger på att konkurrenterna lämnat marknaden och Nokia Tyres Group borde inte utnyttja detta faktum. EU har infört starka sanktioner mot Ryssland och även Nokian Tyres Group borde se över sin verksamhet i Ryssland och avsluta produktionen där. Finland bör alltid respektera mänskliga rättigheter och inte vara en möjliggörare för krig, avslutar Sigfrids.