Morris Liemola, 22, har under det gångna verksamhetsåret fungerat som kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland och är nu redo att axla ansvar i förbundsstyrelsen. Han är bosatt i Helsingfors där han studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors universitet. Liemola är särskilt intresserad av frågor som berör ekonomi, välfärdstjänster och hållbar utveckling.

– Med fungerande välfärdstjänster och god utbildning skapar vi ett välmående samhälle. Arbetsmarknaden, och företag som är både ekonomiskt lönsamma och ansvarsfulla, behöver komplettera varandra. Långsiktiga investeringar ska göras inom den miljömässiga hållbarhetens ramar, säger Liemola.

Händelser både vad gäller pandemin och krig har lett till nya samhälleliga utmaningar – och de måste tas på allvar. Ungas välmående måste fortsättningsvis prioriteras – och det är även viktigt att vi skapar ett öppet och tryggt samhälle för nya medborgare, där var och en är välkommen att bygga en bättre framtid.

 Som vice ordförande vill Liemola jobba för att bredda förbundets verksamhet och stärka dess liberala profil även på andra sidan språkmuren.

– Förbundet ska stärka sin position som det liberala alternativet, oavsett modersmålet. Jag ser inga hinder för arbetet för att stärka den liberala profilen och det kan vi göra till exempel genom ökat samarbete med de övriga ungdomsförbunden. En aktiv dialog med andra organisationer leder till ett breddat nätverk, som ökar medvetenheten bland allmänheten om Svensk Ungdom som det liberala alternativet.

– SU ska vara ett förbund där alla är välkomna. Våra medlemmar är de viktigaste för förbundet. Jag vill vara en vice ordförande som är lätt att få kontakt med och jag vill finnas där för förbundets medlemmar oavsett när.

Amanda Söderblom, vice kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland, uttrycker sitt stöd för Liemolas kandidatur.

– Jag är övertygad om att Morris passar utmärkt som förbundets vice ordförande. Han är engagerad och har en tydlig vision över förbundets utveckling, men också kunskap i de utmaningar som behöver tas på allvar. Morris är ansvarsfull och finns till för hela förbundets medlemskår.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under förbundskongressen som går av stapeln den 6-8 maj.