I och med den ukrainska flyktingkrisen behöver Finland se över sina resurser att behandla uppehållstillstånd och asylansökningar. Frida Sigfrids, Svensk Ungdoms förbundsordförande, säger att Finland måste ta sitt ansvar och erbjuda människor i nöd hjälp.

–  Finland bör vara på rätt sida av historien och erbjuda hjälp åt människor i nöd. Samtidigt måste vi se till att behandla flyktingar jämlikt, oavsett hemland. Alla har rätt till en snabb behandlingstid, vilket betyder att vi också måste öka polisens och andra myndigheters resurser, säger Sigfrids.

Människohandel är också ett stort problem som framkommer speciellt i kriser där människor är i behov av hjälp. Europarådets expertgrupp för åtgärder mot människohandel (GRETA) har varnat för och fått indikatorer på att människor och barn som flyr från den väpnade konflikten i Ukraina faller offer för människohandel och utnyttjande. Sigfrids poängterar också att ökade resurser behövs för att motverka människohandel. 

– Koordinationen vid gränsövergångar och mottagningsanläggningar, säkerställd tillgång till nödvändig dokumentation och stöd åt flyktingar bör säkerställas för att motverka att människor utsätts för brott. Därför måste Finland se till att öka resurserna också för att motverka människohandel och trafficking, säger Sigfrids.