Jannika Emaus, 25, har tillträtt tjänsten som vikarierande verksamhetsledare för Egentliga Finlands krets. Verksamhetsledaren förverkligar SU:s politik på regional nivå och ansvarar för kretsens administration.

Emaus är hemma från Kvevlax i Korsholm, och har tidigare arbetat med bland annat en valkampanj inför EU-valet. Hon är utbildad grafiker.

– Jag ser fram emot att få pröva på någonting nytt och att jobba med något så viktigt som att främja ungas politiska deltagande. Det ska bli roligt att djupdyka in i politiken både på nationell och framför allt lokal nivå inom Egentliga Finlands krets. Jag hoppas på att kunna vara med och utveckla Svensk Ungdoms verksamhet och knyta många nya kontakter, säger Emaus.

Emaus tillträdde tjänsten den 31.3 och vikarierar Matilda Holmström som är studieledig.