Text: Marie Krogius

Det första man tänker på då man hör ordet “försvar” är antagligen det militära försvaret, armén och internationella försvarsallianser. De är absolut centrala delar i det vi kallar försvar, men det finns också mycket annat än potentiella invasioner som vi måste försvara oss från. Vilka andra hot kan vi tänkas vara tvungna att förbereda oss för? Vad gör Finland och EU politiskt för att främja vår säkerhet, och vad kan du själv göra?

Polarisering

Samhällets ökade polarisering är ett hot mot vår demokrati. I ett polariserat samhälle bildas två motsatta läger som inte vill uppnå konsensus eller neutralitet. Kraftig polarisering mellan två länder kan leda till krig, men även samhällets polarisering inom ett land hotar samhällsklimatet och kan leda till problem. 

Utbildning är ett effektivt sätt att motverka polarisering. En ökad förståelse mellan olika samhällsgrupper är motsatsen till polarisering. Trots att människor tänker annorlunda, kan vi ändå genom en gemensam utbildning få redskap att mötas och debattera konstruktivt. Ofta hittar man gemensamma ståndpunkter i de mest oväntade tillfällen då empati får utrymme i samhällsdebatten. En bra utbildning tacklar också spridningen av desinformation, som ökar polariseringen. Det är viktigt att stå upp för andra och varandra för att motverka ett polariserat samhälle!

Cybersäkerhet

I en extremt uppkopplad värld är cyberattacker ett betydande hot mot både samhällets och individens säkerhet på nätet. Du kan göra mycket för att förbättra din egna cybersäkerhet. Några enkla saker är att använda starka lösenord och inte återanvända samma lösenord på flera olika konton, använda sig av tvåstegsverifiering och uppdatera sin mjukvara regelbundet. 

Som tur behöver vi inte göra allt på individnivå. Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå jobbar för att upprätthålla digital säkerhet och stärka motståndskraften i EU:s digitala infrastruktur. Finland har också en cybersäkerhetsstrategi som fokuserar på internationellt samarbete, bättre koordinering och beredskap samt att utveckla kompetensen inom cybersäkerhet. 

Pandemier 

Vid det här laget är vi alla säkert trötta upp till öronen på att höra ett enda ord om någon pandemi som hotar att vända världen upp och ner. Det intressanta är dock hur medveten Världshälsoorganisationen WHO var om en sjukdom som skulle bli en pandemi. Redan 2018 talade man om en så kallad kallad “sjukdom X” som antagligen skulle komma att härstamma från ett djur, sprida sig fort och tyst på grund av globaliseringen och hota världsekonomin. Vi var alltså förberedda på att en pandemi skulle bryta ut och Covid-19 klassades som ett av de största hoten mot mänskligheten redan före vi visste namnet på det. Ändå var vi extremt dåligt förberedda för att hantera en pandemi. Nu är varenda kotte medveten om pandemier och vilket hot de utgör för världsekonomin och våra personliga liv, samt vilka åtgärder som är effektivare än andra. Vi får hoppas att vår nyfunna pandemi-expertis inte behövs i framtiden.

Naturkatastrofer

Enligt FN är klimatförändringen det största hotet den moderna människan någonsin har mött. Naturkatastrofer blir allt vanligare, naturresurser sinar och biodiversiteten förstörs. Det är ett hot mot vår trygghet som inte ens den kraftigaste och mest välutrustade armé i världen kan försvara sig mot. Det effektivaste försvaret mot mänsklighetens största hot är ambitiös klimatpolitik. På det sättet kan man se klimatpolitik som en form av vår tids försvarspolitik.

Hemberedskap

Hur länge klarar du dig hemma under ett elavbrott? Optimalt är att alla skulle ha tillräckligt med mat, vatten, medicin och material för att klara sig hemma i åtminstone 72 timmar om läget så kräver. Det kan handla om strömavbrott, kraftiga stormar, utspridda markbränder (då det dessutom är viktigt att ha material för att täta fönster och stänga av ventilationen) eller andra situationer då det krävs att man tar skydd i sitt eget hem. Om du bor i ett höghus i en storstad är det här kanske något du aldrig har tänkt på, eller bara blivit bra på efter en corona-karantän. Det kan vara bra att ta en titt i skafferiet och första hjälp-skåpet och se till att fylla på där det behövs. Mer information om civil beredskap hittas på 72timmar.fi.