Svenska folkpartiet har i alla de senaste nationella valen, förutom välfärdsområdesvalet, varit partiet som har den största andelen unga kandidater. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids lyfte under SFP:s partifullmäktigemöte i dag fram att SFP i riksdagsvalet bör sikta på att minst 15 procent av kandidaterna är under 30 år. I riksdagsvalet 2019 var över 17 procent av SFP:s kandidater under 30 år.

– SFP har alltid profilerat sig som partiet som inte enbart lyssnar på sitt ungdomsförbund utan också tar det vi säger i beaktande och ser till att unga är representerade bland kandidaterna i val. Kandidatnomineringen eller andelen unga kandidater är ingen slump. Det är ett resultat av det arbete vi alla gör. Därför måste målsättningen för SFP vara att minst 15 procent av alla riksdagsvalskandidater ska vara under 30 år, säger Sigfrids i den allmänpolitiska diskussionen under partifullmäktige.

Sigfrids poängterar dessutom att unga idag är underrepresenterade i det politiska beslutsfattadet.

– I riksdagen är enbart 1 procent av ledamöterna för tillfället under 30 år. Även i välfärdsområdena är unga underrepresenterade i beslutsfattadet. För att unga väljare ska hitta en kandidat de kan identifiera sig med behövs unga kandidater och det ska SFP alltid erbjuda, säger Sigfrids.