Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Min bakgrund ligger inom den internationella politiken, då min tid inom Svensk Ungdom började från det internationella utskottet och jag har också tidigare varit aktiv inom internationell föreningsverksamhet. Det delområdet inom politiken är därför naturligt en av de viktigaste för mig. Den internationella gemenskapen måste ha ett fungerande samarbete för att den ska kunna handskas med kriser som bland annat krig, pandemier och politisk polarisering.

Jag brinner också för att lyfta fram de unga generationernas röster i beslutsfattandet då den politik som görs nu påverkar oss längst. Unga är de som ofta faller utanför när olika intressen diskuteras och så skall det absolut inte vara. Det är viktigt att besluten som fattas är långsiktiga och hållbara.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag har lärt mig otroligt mycket under de senaste åren i förbundsstyrelsen och nu vill jag använda mina kunskaper till att vidare utveckla förbundet och föra Svensk Ungdom mot ett lyckat riksdagsval. Svensk Ungdoms röst skall fortsättningsvis höras kraftigt inom alla olika områden och nivåer av politiken. Jag vill också att vi satsar på medlemmarnas trivsel då det efter en lång tid av digital verksamhet är viktigt att utveckla den sociala aspekten.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Hurudan roll jag tar beror på sammanhanget. Jag är en väldigt flexibel person och har erfarenhet av olika roller i olika uppdrag. I rollen som ordförande ser jag till att alla får plats och känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och känner att de har möjlighet att påverka.