Yritysvastuusta on liian pitkään joustettu sekä ympäristön että ihmisoikeuksien näkökulmasta. Finnwatch on uutisoinut, että Suomessa jo pitkään valmistelussa ollut yritysvastuulaki ei etene muun muassa RKP:n ja Keskustan vastustuksen takia. RKP-nuorten varapuheenjohtaja Nicholas Kujala ei ymmärrä asian jarruttamista. 

–  Yrityksillä on vastuu kohdella ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavasti. Valitettavasti tämä ei tapahdu vapaaehtoisesti, eli tarvitaan sääntelyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, toteaa Kujala.

Esitetty yritysvastuulaki sisältäisi muun muassa huolellisuusvelvoitteen liittyen ihmisoikeuksiin. Tuotantoketjujen läpinäkyvyys ja raportointi on tärkeä mekanismi varsinkin ulkomailla tapahtuvassa tuotannossa, ja kuluttajalla tulisi olla paremmat mahdollisuudet tietää kuluttamansa tuotteen taustat.

– Suomessa ja eduskunnassa on laaja tuki uudelle kansalliselle yritysvastuulaille, eikä sitä tulisi enää jarrutella. Kun kyse on ihmisoikeuksista, jokainen hetki lasketaan. Siksi toivonkin hallituksen ottavan vastuuta ja edistävän kyseistä hanketta nopeasti, päättää Kujala.