Anton Broända, 22, ställer upp som vice ordförande för Svensk Ungdom under förbundskongressen 6-8 maj. Broända har under det gångna året varit förbundsstyrelsemedlem och medlem i miljöpolitiska utskottet. Broända är hemma från Nedervetil, Kronoby och studerar lantbruksekonomi vid Helsingfors Universitet. Lantbruk och landsbygdsfrågor intresserar honom mest.

– Lantbruket är ur flera synvinklar ett väldigt viktigt ämne. Nu har vi en akut lönsamhetskris, som började redan före kriget i Ukraina och nu endast har förvärrats. Flera aktuella politiska frågor är förknippade med lantbruk, och många av våra globala problem kan lösas med hjälp av ett fungerande lantbruk, säger Broända.  

Broända vill arbeta för att skapa enighet och sammanhållning mellan förbundets kretsar, och attrahera folk med olika modersmål och bakgrund till förbundet.

–  Svensk Ungdom är ett förbund där alla är välkomna. Detta är otroligt viktigt och något vi ska fortsätta med. Man ser olika på problem i olika kretsar, och vi måste föra en aktiv dialog mellan kretsarna för att komma på lösningar till svåra frågor. En aktiv diskussion med de andra ungdomsförbunden är också viktig. Vi bygger en gemensam framtid, oberoende av språk och bakgrund, säger Broända.

Rasmus Mattus, kretsordförande för Svensk Ungdom i Österbotten, understöder Broändas kandidatur.

– Antons arbete har varit guld värt både som förbundsstyrelsemedlem och utskottsordförande men även som kretsstyrelsemedlem. Jag stöder Antons kandidatur eftersom jag vet att Anton ser hela förbundet i sin helhet och han är väldigt sakkunnig, säger Mattus.