Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

De som jag anser att är viktigast är hur vi genom samarbete och innovation kan föra vårt samhälle framåt på ett hållbart sätt. Klimatfrågor och klimatpolitik är något som ligger nära hjärtat för mig och klimatförändringarna är något som på sätt eller annat påverkar nästan alla sektorer inom samhället.De kommer att påverka speciellt oss unga som måste leva med dess konsekvenser.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag har erfarenhet av att sitta både internationella och miljöpolitiska utskottet, dessutom har jag under verksamhetsåret suttit med i Helsingfors styrelse. Jag känner att jag vara med och utveckla den liberala politik som SU förespråkar.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Inom grupper så tar jag ofta rollen av den som lyssnar aktivt på andra. Jag för även fram min egen åsikt, men anser att de bästa besluten sker då man klarar av att aktivt lyssna och respektera varandra.