Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Lantbruks och landsbygdsfrågor är viktiga för mig. En stor del av vår befolkning bor på landsbygden, och vi har speciella utmaningar där. Lantbruket står inför sin svåraste kris i modern tid, med kraftigt höjda priser på insatsmedel. Samtidigt har vi kliamtförändringen som redan påverkar lantbruket.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill bidra med den sakkunskap jag har och den vilja att söka kompromisser jag har. Jag har varit ett år i förbundsstyrelsen och är redo att axla ansvar som ena av förbundets viceordföranden.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Detta beror på vad man ska göra. Jag fungerar som ledare, hjälper och stödjer andra när det behövs men är samtidigt bekväm med att luta mig tillbaka. Samtidigt i ledarrollen så är jag och hjälper till i utförande av arbeten, utan att bara säga till andra vad de ska göra