Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

För mig är utbildningsfrågor mycket viktigt. Ända från småbarnspedagogik upp till tredje stadiet och allt som det berör.
En fråga som jag arbetat mycket med under de senaste åren är förlängning av läroplikten på andra stadiet, och hur den kommer att beröra ungdomar.
Det som jag dock absolut brinner för är mänskliga rättigheter och jämställdhet, och hur viktigt det är att de garanteras i beslutsfattande!

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Jag vill sitta i förbundsstyrelsen på grund av att jag vill delta i det viktiga arbetet som SU gör. Jag har tidigare erfarenhet av att sitta i olika styrelser inom olika förbund och jag anser på basis av detta att jag har en hel del bra erfarenheter att ta med mig om jag skulle få äran att bli vald till SU:s styrelse!

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

I en grupp brukar jag se till att alla får plats och får sin röst hörd. Jag har tidigare fungerat i styrelser både som medlem och som ordförande så enligt mina erfarenheter har jag en bra förståelse för hur man får en grupp att fungera bra ihop, samt hur man uppnår ett klimat var alla känner sig hörda och som en del av gruppen!