Vilka politiska frågor är viktiga för dig?

Som landsbygdsbo så är närservice en viktig fråga. Jag vill att vi även efter SOTE-reformen ska kunna tala om ett Finland med närservice och kraftfulla småkommuner. Vad kan vi göra för att garantera rättigheterna till service utanför storstäderna? Också det svenska språket är en viktig fråga, fler tvåspråkiga kommuner är något man borde sträva efter. I min hemkommun talar man mer vietnamesiska än finska, vilket gör det naturligt för mig att intresseras för inkluderings och integreringsfrågor. För att integreringen ska lyckas på bästa sätt krävs engagerade invånare samt beslutsfattare för att stöda nyfinländarna. Därtill är vårdfrågor samt frågor kring ungas mående något som ligger mig varmt om hjärtat.

Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse?

Som relativt ny inom politiken så är jag imponerad över den politik som Svensk Ungdom för. SU ska fortsätta axla ansvar inom alla politiska beslutsnivåer. Jag är redo att föra vidare mina tankar och idéer till förbundsnivå efter en tid i kretsstyrelsen i Österbotten.

Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Jag är en bra lyssnare. Då beslut ska fattas vill jag ha andras åsikter och tankar kring frågan. Olika idéer är alltid bra för att få fram bästa möjliga lösningar som främjar alla.