I öppningstalet för Svensk Ungdoms 79:e förbundskongress kritiserade förbundsordförande Frida Sigfrids regeringens insatser för att bemöta utmaningarna som de yngre generationerna står inför. Hon kräver att regeringen genom konkreta åtgärder måste kunna skapa bättre förutsättningar och en ljusare framtidstro för alla, för att samhället ska fungera.

– Unga har under de senaste åren drabbats hårt av både coronapandemin och nu kriget i Ukraina. Det är regeringens uppgift att skapa en ljus framtidstro för den yngre generationen. Om vi inte lyckas förlorar vi en hel generation och det har vi inte råd med. Regeringen har redskapen att göra det – det är bara den politiska viljan som saknas. Därför måste vi våga lägga press på regeringen och vi måste våga lägga press på SFP, säger Sigfrids.

Hon poängterar också att man ofta felaktigt tror att Svensk Ungdoms politik finns till endast för unga. Istället menar Sigfrids att Svensk Ungdoms politik finns till för alla – även de kommande generationerna.

– Svensk Ungdom har länge krävt tillgängliga mentalvårdstjänster där ingen ska behöva köa i flera månader för att få den hjälp de är i behov av. Vi har krävt ett hållbart pensionssystem där också vi ska kunna lita på att vi kan gå i pension när tiden är inne. Vi har krävt en mer ambitiös miljö- och klimatpolitik för att garantera att också de kommande generationerna har en planet där det går att leva och verka. Vi kommer inte att ge upp innan dessa blir verklighet, säger Sigfrids.