Bertha Simojoki, 18, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors. Simojoki är hemma från Helsingfors och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsmöte under lördagen. Hon är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse. Simojoki har tidigare kandiderat i kommunalvalet 2021. 

Simojoki vill framför allt arbeta för långsiktighet inom beslutsfattande samt för jämlikhet och klimatåtgärder.

 – Riksdagsvalet handlar för mig om hur man vill vara med och bygga en bättre framtid för alla. Det handlar om hållbarhetsfrågor både gällande miljön och ekonomin, det handlar om jämställdhet och det handlar om psykiskt välmående. Dessa frågor går, och ska gå in i varandra i en långsiktig beslutsfattning, säger Simojoki

Frågor om flerspråkighet, och bred representation och integration är även viktiga för Simojoki.

– Kaksikielisenä Helsinkiläisenä näen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden yhteiskuntaamme rikastuttavina tekijöinä. Toimivalla integraatiopolitiikalla huolehdimme kaupunkiemme turvallisuudesta ja korkeasta työllisyysasteesta. 

– Jag vill vara en kandidat för de som värderar en mångsidig representation och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett hållbart Finland där alla känner sig representerade på diverse plan och där det alltid är lönsamt att arbeta, men där det erbjuds hjälp då det behövs, vore en dröm för mig, avslutar Simojoki