Svensk Ungdoms vice ordförande Morris Liemola, 22, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors valkrets. Liemola är hemma från Helsingfors och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsmöte på lördagen. Liemola agerar kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands krets fram till slutet av mandatperioden på hösten. Han har tidigare kandiderat i kommunalvalet 2021, och vill i riksdagsvalet framför allt arbeta för att erbjuda väljarna ett liberalt alternativ i valet.

– Jag upplever att det finns efterfrågan på en liberal politik och våra värderingar uppfyller de kriterier som definierar ett liberalt parti. Min vision om samhället och mina samhälleliga värderingar är genomsyrade av den bakgrund jag kommer ifrån. Stöd av fungerande välfärdstjänster, såsom utbildning och hälsovård, ger en välmående befolkning, vilket i sin tur möjliggör ett fungerande näringsliv med små och medelstora företag som växer inom de miljömässiga ramarna, säger Liemola

I det kommande riksdagsvalet anser  Liemola även att det är viktigt att kommunicera den förda politiken för att nå utanför de traditionella svenskspråkiga ramarna.

– Jag vill vara en kandidat som väljarna upplever att är trovärdig och genuin. Min politik eftersträvar att vara något man som väljare som söker ett liberalt alternativ starkt kan relatera till, avslutar Liemola.