Under Svenska folkpartiets partidagar som gick av stapeln i helgen har Svensk Ungdom fått igenom två av sina hjärtefrågor: I motionen där man yrkar om uppdatering av drogpolitiken godkändes att-satsen om att införa brukarrum i Finland efter utförlig diskussion i plenum och en omröstning som slutade 94-87. Också motionen om translagen godkändes efter ett tillägg från SFP i Helsingfors om att man som 15-år gammal ska kunna korrigera sitt juridiska kön. Förbundsordförande Julia Ståhle är nöjd med insatsen.

– Jag är glad att det klart finns en vilja att utveckla den drogpolitik som vi har idag för att hitta bättre fungerande lösningar mot de problem som finns. Det är också av yttersta vikt att vi stöder unga transpersoners kamp att få de rättigheter som de redan borde ha. Att dessa motioner gick igenom visar också att vi har en bärande röst inom partiet och jag ser det som väldigt värdefullt, säger Ståhle.

Även motionen om att garantera ungdomsfullmäktige rättigheter att påverka godkändes. Motionen angående ökade krafttag mot mobbning godkändes, men så att-satsen om att ge mobbning en egen brottsrubricering i strafflagen uteblev. Svensk Ungdom drev också igenom ett ändringsförslag i en motion om ätstörningsvård där man vill att en nationell plan för ätstörningsvård utvecklas.

– SU:s delegation gjorde ett väldigt bra arbete och jag är otroligt stolt av alla som deltog och kämpade för våra motioner. Jag vill också tacka partiet för en fin partidag och den goda diskussion som fördes även i frågor som delade åsikter, säger Ståhle.