Finland importerar en stor andel el från utlandet och omkring hälften av den vanligaste uppvärmningsformen, det vill säga fjärrvärmen, produceras med fossila bränslen. För att säkra försörjningstryggheten och för att uppnå klimatmålen måste man nu utveckla den lagstiftning som Finland i dagens läge har, anser Svensk Ungdom.

– Små modulära kärnreaktorer (SMR-teknik) kan vara ett svar för att skapa bättre möjligheter att tackla klimatkrisen. Speciellt städer är i behov av nya energikällor i och med att kolkraftverken läggs ner, då är SMR-teknik ett alternativ, säger Julia Ståhle, förbundsordförande. 

Kärnenergilagen håller för tillfället på att ses över och revideras. För att helt kunna utnyttja SMR-teknikens fördelar, borde kärnenergilagen utvecklas så att till exempel kommuner lättare kunde använda sig av detta sätt att producera energi. 

– Tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren och vi måste börja använda oss av alternativa metoder för att både säkerställa tillräckligt med tillförlitlig energi, men också fortsätta arbeta mot de klimatmål vi har, säger Julia Ståhle.