Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Emilie Jäntti, 21, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Hon är hemma från Raseborg och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Jäntti har tidigare kandiderat i kommunalvalet 2021. Som riksdagsvalskandidat vill Jäntti framför allt lyfta fram behovet av ett hållbart välfärdssamhälle och en högklassig utbildning inom alla utbildningsstadier.

– Jag vill speciellt arbeta för kortare vårdköer samt fungerande och lättillgängliga mentalvårdstjänster nationellt. Hållbarhet och långsiktighet måste också vara en prioritet inom beslutsfattandet, säger Jäntti.

Jäntti har tidigare fungerat som ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Hon är för tillfället koordinator för Amnesty i Helsingfors. Under det senaste året har Jäntti utfört frivillig militärtjänstgöring för kvinnor vid Nylands brigad. Nu ser hon fram emot att föra valkampanj med andra unga och representera unga i politiken.

– Jag vill vara en kandidat som är jordnära och för en hållbar, framåtsträvande politik samt representerar de ungas röst i beslutsfattandet, avslutar Jäntti.