Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Ståhle är hemma från Esbo och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nyland kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Hon har tidigare kandiderat i både det föregående välfärdsområdesvalet och kommunalvalet. Ståhle vill framför allt arbeta för att unga och de många olika realiteterna som unga lever i idag tas i beaktande i beslutsfattandet.

– Unga är inte tillräckligt representerade inom beslutsfattandet. Det behövs flera unga riksdagsledamöter som kräver långsiktiga och hållbara beslut – vi kommer trots allt leva längre med de besluten som görs nu, än majoriteten av dem som gör besluten för oss i dag, säger Ståhle.

Frågor inom familjepolitiken är också viktiga för Ståhle, som är ensamstående förälder. Hon anser att samhället ska möjliggöra ett liv utanför den klassiska kärnfamiljmodellen och att de olika stödformerna för familjerna måste vara fungerande.

– Man ska kunna kombinera egna intressen med familjeliv och beslut som tas ska stödja en mer jämlik fördelning av arbetsbördan mellan föräldrarna. Alla ska känna att de har ett fungerande skyddsnät som finns där för dem oberoende vad än som händer i livet, avslutar Ståhle