Ranska on päättänyt kriminalisoida eheytyshoitojen tekemisen. Suomen tulisi seurata Ranskaa ja kieltää eheytyshoidot. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat piirteitä, joita ei voi muuttaa toimenpiteillä.

Eheytyshoidot ovat epäeettisiä sekä haitallisia. Suomessa ei ole tilaa itsemääräämisoikeutta rikkoville “hoidoille”.

Uudenmaan RKP-nuoret esittää:

  • ETTÄ Suomi kriminalisoi eheytyshoidot

Liittohallituksen vastaus:

Liittohallitus kiittää aloitteentekijää tärkeästä aloitteesta. Aihe on ollut varsin ajankohtainen jo pidemmän aikaa, ja viime vuosina julkinen keskustelu eheytyshoidoista on myös tuonut esiin hoitojen ongelmallisuuden suurelle yleisölle.

Henkilökohtainen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus ovat keskeisiä arvoja RKP-nuorille. Kuten aloitteentekijä aloitteessa toteaa, eheytyshoidot rikkovat yksilön itsemääräämisoikeutta. Lisäksi eheytyshoitojen katsotaan laajalti olevan vailla lääketieteellistä pohjaa, ja monet teologit ovat myös pitäneet hoitoja epäloogisina. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen, kirkolliskokouksen vahvistama kanta aiheeseen on myös kielteinen. Aloitetekstissä mainitun Ranskan lisäksi myös muun muassa Malta, Uusi-Seelanti ja Taiwan ovat kieltäneet eheytyshoidot kokonaisuudessaan.

Eheytyshoitojen kieltämiseen ja kriminalisointiin tähtäävä kansalaisaloite “Ehjänä syntynyt” hyväksyttiin ja siirrettiin eduskunnan käsittelyyn vuonna 2021. Kansalaisaloitteen elinkaari ei kuitenkaan ulotu vaalikausien yli, jonka vuoksi liittohallitus pitääkin tärkeänä, että RKP-nuoret jatkossakin työskentelevät eheytyshoitojen lopettamisen eteen.

Liittohallitus täten esittää että RKP-Nuorten tulisi työskennellä sen eteen:

  • Että Suomi kriminalisoi eheytyshoidot

Utskottets förslag:

  • Että Suomi kriminalisoi eheytyshoidot

Kongressens beslut: 

  • Että Suomi kriminalisoi eheytyshoidot