Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande har rätt att anlita Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Tidigare har studenthälsovårdsavgiften betalats i samband med läsårsavgiften, men från och med 1.1.2021 har studerande skilt varit tvungna att betala avgiften till FPA. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat räkning för avgiften utan studerande måste själv komma ihåg att betala den. Även om man inte skulle använda dessa tjänster är man skyldig att betala avgiften.

Om man inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse. Om man betalar hälsovårdsavgiften efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om man inte betalar hälsovårdsavgiften efter att man fått en betalningspåminnelse kan FPA utan personens samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning. År 2021 var det 44 000 studerande som inte hade betalat avgiften i tid, av dessa gick 7500 till utsökning.

På grund av den stora andelen studerande som inte betalat avgiften har FPA uppmuntrat studerande att betala avgiften bl.a. genom sponsrad marknadsföring. FPA har även skickat påminnelsebrev på posten till dem som inte betalat avgiften. I detta påminnelsebrev fanns det ändå inte som bilaga fakturan för avgiften.

Syftet med hälsovården som studerande har rätt till är att stöda studerandes hälsa och välmående. Att då insamlingen av avgiften resulterar i att många studerande hamnar till utsökning är inte ändamålsenligt. Att en studerande hamnar till utsökning innebär bl.a. utmaningar med att få ett hyreskontakt för bostad vilket i sin tur orsakar långvariga utmaningar för studerandes sociala trygghet. Att studerande får det besvärligt med ekonomin är ett problem som påverkas hela samhället på långsikt.

Precis som alla andra företag anser vi att FPA borde skicka en faktura för avgiften, istället för endast en påminnelse om att den bör betalas.

Svensk Ungdom i Egentliga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

  • ATT högskolestuderandes hälsovårdsavgift skickas som faktura från FPA

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären slår huvudet på spiken med denna motion. Hundratusentals studerande är skyldiga att betala sin hälsovårdsavgift, men förväntas göra det utan en faktura från FPA. Då det kommer till andra kostnader är det i samhället kutym att inleda med en faktura, sedan en betalningspåminnelse och till slut med en indrivningsprocess. Att hoppa rakt till en betalningspåminnelse är inte rättvist, trots att en pappersfaktura som skickas till alla studerande skulle orsaka en del arbete och pappersavfall.

Att 7500 studerandes avgifter går till indrivning är alldeles för mycket och något som lätt kunde förebyggas genom fysiska fakturor. I ett allt mer prestationsinriktat samhälle är arbetsbördan för en studerande redan tung, och ett onödigt steg för att utföra obligatoriska skyldigheter lättar inte på bördan. Att sedan straffa studerande med en extra kostnad, utan att först skicka ut en faktura är ännu mer oberättigat, speciellt då staten inte direkt har behov för det. 

Motionen är en viktig påminnelse om att även de små sakerna har en stor betydelse i en studerandes vardag och här kräver förbundsstyrelsen en konkret förändring. 

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT högskolestuderandes hälsovårdsavgift skickas som faktura från FPA

Utskottets förslag:

  • ATT högskolestuderandes hälsovårdsavgift skickas som faktura från FPA

Kongressens beslut:

  • ATT högskolestuderandes hälsovårdsavgift skickas som faktura från FPA