Försäljningen av snus är för tillfället olagligt i Finland sedan inträdet i EU 1995. Snusanvändningen är dock fortfarande stor och reseinförsel av snus upp till 1000 gram per dygn är tillåtet. Detta regleras och möjliggörs under tobakslagen.

Nikotinpåsar är produkter som liknar snus och innehåller liknande mängder nikotin. De har inte tobak i sig och hävdas därför av många källor vara mindre skadliga för brukaren och används ofta som en övergångsprodukt vid nikotinavvänjning. P.g.a. avsaknaden av tobak klassas dessa produkter som läkemedel istället för snus och reseinförsel och import av dessa produkter är olagligt, enligt läkemedelslagen, om nikotininnehållet överskrider 4 milligram, vilket de flesta gör.

Både Danmark och Estland behandlar nikotinpåsar i sina respektive tobakslagar och behandlar all införsel av nikotinprodukter tillsammans.

Svensk Ungdom har länge stött försäljningen av snus i Finland och då borde även nikotinpåsar inkluderas.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott, SU i Helsingfors och övriga Finland och SU i Nyland att Svensk Ungdom ska jobba för:

  • ATT nikotinpåsar skall behandlas som tobaksprodukt och inte medicin.
  • ATT Finland skall legalisera snus.

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter fram ett tema som Svensk Ungdom förespråkat redan länge. Svensk Ungdom har, precis som motionärerna yrkar redan en lång tid arbetat för att legalisera snusförsäljningen i Finland. Just nu smugglas det stora mängder snus till Finland, vilket orsakar stora skatteförluster och främjar en ökad organiserad brottslighet. Eftersom detta är en fråga som Svensk Ungdom aktivt arbetat för föreslår förbundsstyrelsen att den andra att-satsen inte föranleder några åtgärder. Trots det kommer förbundsstyrelsen även i fortsättningen att arbeta för att legalisera snusförsäljningen i Finland.

Det är för tillfället möjligt att hämta upp till 1000 gram snus per dygn till Finland, men de svagare nikotinpåsarna, som skiljer sig från snus eftersom de inte innehåller tobak, begränsas mycket striktare. Nikotinpåsarna klassas som läkemedel, vilket leder till att reseinförseln och importen av dessa produkter är olaglig om produkten innehåller mer än 4 mg nikotin per påse, precis som motionären skriver. Detta anser vi vara motstridigt då nikotinpåsarna enligt flera källor har färre negativa konsekvenser för hälsan än snuset som också innehåller tobak. Det är framförallt motstridigt att det är möjligt att importera stark snus till Finland,  medan de svagare varianterna av nikotinpåsarna är olagliga.

Precis som motionären för fram har Svensk Ungdom länge förespråkat en legalisering av snusförsäljningen i Finland, och förbundsstyrelsen anser att nikotinpåsarna ska omfattas av den legaliseringen. Framförallt anser förbundsstyrelsen att nikotinpåsar ska behandlas som tobaksprodukt och inte som medicin. Motionärens yrkan är därmed enligt förbundsstyrelsen relevant och något som även förbundsstyrelsen hoppas att kongressen kommer att omfatta. 

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT nikotinpåsar skall behandlas som tobaksprodukt och inte medicin.

Utskottets förslag:

  • ATT nikotinpåsar skall behandlas som tobaksprodukt och inte medicin.

Kongressen beslut:

  • ATT nikotinpåsar skall behandlas som tobaksprodukt och inte medicin.