Republiken Kina, eller Taiwan, är en öppen och liberal demokrati till skillnad från Folkrepubliken Kina på kinesiska fastlandet. Taiwan är inte bara en av dem mest demokratiska länder i Asien utan också i hela världen. Landet var det första i Asien som legaliserade samkönade äktenskapet år 2019, bad om ursäkt från sina etniska minoriteter år 2016 och har sedan 1990-talet tagit märkbara steg från militärdiktatur till demokrati; mot all sannolikhet.

En Kinas politik kräver dock att alla andra länder kan erkänna antingen folkrepubliken eller republiken som det lagliga Kina. Finland valde sig att erkänna folkrepubliken år 1944 och har sedan det haft endast inofficiella relationer med Taiwan. Kina anser att Taiwan är bara en provins av Kina och därför går det inte att kalla det för ett land eller ”Taiwan” i internationella sammanhang. Trycket från Kina har lett till det att Taiwan inte får delta i det internationella samarbetet på ett meningsfullt sätt. När landet får göra det, ska det inte heter ”Taiwan” utan något annat: vid OS är det ”Kinesiska Taipei” och i Helsingfors, där Taiwan har sin de facto ambassad, är det ”Taipei Representative Office in Finland”. För ett land som har sina egna lagar och kultur, är det faktiskt kränkande att det får inte kalla sig vad som det själv vill.

Då Litauen öppnade sin de facto ambassad i november 2021 hette det ”Taiwan Representative Office” istället för ”Taipei”, vilket Kina ansåg som hot. Sedan det har relationer mellan Taiwan och Litauen blivit bättre relativt snabbt. Handeln mellan dem två har ökat rekordsnabbt och Taiwan har planerat massiva investeringar till Litauen. Det här är något som Finland också borde se som en nytta. Det är lättare att ha blomstrande politiska, kulturella och också ekonomiska relationer med länder som delar likadana värderingar. Det gör Kina inte, utan Taiwan. Att t.ex. låta Taiwan kalla sig ”Taiwan” är först och främst en vacker gest som inte drar bort diplomatiska erkännande från Kina.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott att Svensk Ungdom ska jobba för:

  • ATT Finland fördjupar sina bilaterala relationer med Taiwan gällande handel, kultur och politik.
  • ATT Taiwan ska kunna byta sitt namn på ambassaden i Helsingfors om de själva önskar utan att Finland motsätter sig.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett ytterst viktig ämne kring internationella relationer där också Finlands ställningstagande, enligt förbundsstyrelsen, är av stor vikt. Taiwan har länge visat sin vilja att göra en klar distinktion mellan sig själv och Kina. Å ena sidan finns det en viss ideologisk vilja att erkänna en liberal demokrati som inte har det breda internationella erkännandet som majoriteten av världens stater har. Å andra sidan  är den så kallade Ett Kina-politiken en otroligt komplicerad fråga, där man också potentiellt riskerar att irritera stormakterna som Folkrepubliken Kina och möjligtvis också indirekt Ryssland. 

Trots utmaningarna i frågan anser förbundsstyrelsen att de yrkade åtgärderna är i linje med den politik Finland redan för. Även om vi inte i dagens läge har fullständiga diplomatiska relationer till Taiwan är det ytterst viktigt att fördjupa våra bilaterala relationer samt främja vårt kulturella- och ekonomiska samarbete. Att låta Taiwan bestämma själva vad de vill kalla sin ambassad för är ett viktigt ställningstagande för Taiwans internationella ställning. 

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT Finland fördjupar sina bilaterala relationer med Taiwan gällande handel, kultur och politik
  • ATT Taiwan ska kunna byta sitt namn på ambassaden i Helsingfors om de själva önskar utan att Finland motsätter sig

Utskottets förslag:

  • ATT Finland fördjupar sina bilaterala relationer med Taiwan gällande handel, kultur och politik
  • ATT Taiwan ska kunna byta sitt namn på ambassaden i Helsingfors om de själva önskar utan att Finland motsätter sig

Kongressens beslut:

  • ATT Finland fördjupar sina bilaterala relationer med Taiwan gällande handel, kultur och politik
  • ATT Taiwan ska kunna byta sitt namn på ambassaden i Helsingfors om de själva önskar utan att Finland motsätter sig