Med tanke på att antisemitism och antisemitiska attacker mot judar och judisk egendom har ökat avsevärt i Europeiska unionen. För närvarande ser en majoritet av européerna antisemitism som ett problem i deras land som är ett problem inte bara för judar i Europa utan även Europeiska unionen själv. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter, anser 83 % av judiska européer 16-34 år att antisemitismen har ökat i deras land i senaste fem åren, och dessutom har oroväckande 45 % av unga judiska européer har personligen varit offer för eller upplevt minst en antisemitiskt incident under det senaste året. För att alliera sig med och stöda judiska samfund i Europa i kampen mot antisemitism måste vi kunna identifiera denna form av hat och definiera den, för att effektivt arbeta mot och bekämpa alla antisemitiska incidenter var de än förekommer i vårt samhälle. Som en liberal ungdomsorganisation som värnar om antidiskriminering, antirasism och minoritetsinkludering har vi ett ansvar och bör alltså ligga i framkant för att driva på för identifiering av antisemitism i Europa och ta itu med orättvisor, inklusive antisemitism.

Antisemitism är inte bara ett ”judiskt problem”, utan hat som urholkar EU:s grundvärderingar och angriper demokratiska kärnvärden. För att bekämpa antisemitism måste man först definiera denna specifika form av hat, för att till fullo förstå vad antisemitism är. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA):s icke-rättsligt bindande arbetsdefinition av antisemitism är universellt det mest allmänt accepterade ramverk i sitt slag och fungerar som en effektiv definition av antisemitism. Att anta IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism (Bilaga 1) skulle att vara ett steg att lyfta fram Svensk Ungdom och ge större trovärdighet när det gäller att tala om ämnen relaterade till antisemitism samt större antidiskrimineringsämnen.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott att Svensk Ungdom ska jobba för

 • ATT anta och tillämpa IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism i sin helhet
 • ATT  Svenska Folkpartiet ska anta och tillämpa IHRA:s definition av antisemitism.
 • ATT offentligt fördöma handlingar som är antisemitiska.
 • ATT jobba för att Finland ska anta IHRA:s definition av antisemitism till fullo.

Förbundsstyrelsens svar: 

Att motverka antisemitism i Europa är en angelägen fråga och motionären lyfter upp orosmoln på området i form av att antisemitism och attacker mot judar och judisk egendom har ökat avsevärt i Europeiska unionen. 45 % av unga judiska européer har  personligen varit offer för eller upplevt minst en antisemitisk incident under det senaste året. Ett viktigt första steg för att kunna tackla antisemitismen är som motionären lyfter fram att kunna definiera och identifiera denna form av hat. Förbundsstyrelsen förhåller sig därför positivt till att förbundet antar och tillämpar IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism i sin helhet, och att vi jobbar för att Finland ska anta IHRA:s definition av antisemitism till fullo. Svensk Ungdom har tidigare lyft och fördömt diskriminering, hat och orättvisor och kommer således alltid att offentligt fördöma handlingar som är antisemitiska.

Motionären önskar att Svensk Ungdom ska arbeta för att Svenska folkpartiet ska anta och tillämpa IHRA:s definition av antisemitism och detta är en viktig fråga. Förbundsstyrelsen anser dock att detta är något vi har goda förutsättningar för att göra, i och med att vi redan aktivt jobbar riktat mot SFP och aktivt försöker påverka deras politik. Svensk Ungdom har således mycket goda möjligheter att tillämpa IHRA:s definition av antisemitism inom partiet. Förbundsstyrelsen anser därför att den andra att-satsen “ATT Svenska folkpartiet ska anta och tillämpa IHRA:s definition av antisemitism” inte behövs eftersom så gott som alla motioner som kongressen godkänner kommer att utgöra grunden för påverkansarbete mot SFP. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT Svensk Ungdom antar och tillämpar IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism i sin helhet.
 • ATT offentligt fördöma handlingar som är antisemitiska.
 • ATT jobba för att Finland ska anta IHRA:s definition av antisemitism till fullo.

Utskottets förslag:

 • ATT Svensk Ungdom antar och tillämpar IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism i sin helhet.
 • ATT offentligt fördöma handlingar som är antisemitiska.
 • ATT jobba för att Finland ska anta IHRA:s definition av antisemitism till fullo.

Kongressens beslut:

 • ATT Svensk Ungdom antar och tillämpar IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism i sin helhet.
 • ATT offentligt fördöma handlingar som är antisemitiska.
 • ATT jobba för att Finland ska anta IHRA:s definition av antisemitism till fullo.