Hygienprodukter är produkter som används till vardags för att hålla kroppen frisk och ren. Glasögon är något en del av befolkningen måste ha för att kunna se, leva och arbeta.

I Skottland erbjuds mensskydd gratis, medan i Finland är skattesatsen på hygienprodukter bland de högsta inom EU. I stora delar av EU, bland annat Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Belgien, är skatten på hygienprodukter under 10 %. I Finland är den allmänna mervärdesskattesatsen 24 % och den uttas på de flesta varor och tjänster, inklusive alla hygienartiklar. SU i Egentliga Finland  anser det motiverat att sänka mervärdesskattesatsen på alla hygienartiklar (inkontinensskydd, blöjor, tvål, schampo, balsam, deodorant, tandkräm, tandborste, tandtråd, toalettpapper, hårborstar och kammar, munvatten, nagelklippare och pincett, plåster, handsprit, läppfett och rakhyvel)  till den lägre skattesatsen, 10 %. Detta eftersom befolkningen använder ovannämnda produkter utan direkta valmöjligheter. Svensk Ungdom i Egentliga Finland anser även att andra motsvarande produkter, såsom glasögon ordinerade av optiker eller ögonläkare, ska åtnjuta lägsta skattesatsen. Nödvändigheter ska inte beskattas som lyxvaror.

Beroende på individuella behov och preferenser kostar mensen under livstiden mellan 1500 och 6000 euro. Förutom själva hygienprodukterna tar många menstruerande personer även smärtlindrande medicin. Glasögon kan kosta allt från 200 € till 800€ för ett par glasögon, som man sedan kanske bara har ett par år för att sedan då måsta gå på nytt till optikern för att få starkare linser, och man behöver oftast även nya bågar, som då kommer till som kostnad. Kontaktlinser är inte heller billigt, där engångslinser är 90st. för 103 € och månadslinser för 6 stycken 40 € per öga om man inte har samma styrka på båda ögonen. Man får inte heller ha kontaktlinser konstant, så glasögon måste anskaffas oavsett. Speciellt för personer med låga inkomster är ovannämnda kostnader stora – i värsta fall kan man hamna bortprioritera hygienartiklar och ordentliga glasögon (och därmed göra situationen värre på sikt).

På SFP:s partidag 2019 beslöt kongressen att SFP ska jobba för, bland annat, att man granskar vilka produkter som ska åtnjuta nedsatt moms samt för att mens-, inkontinensskydd och blöjor ska åtnjuta lägsta momsskattesatsen. Så vi tycker vi kan även åstadkomma detta i Svensk Ungdom, samt att vi skulle vilja gå ett steg längre, och ta de på alla hygienartiklar så ingen skulle vara exkluderad.

Svensk Ungdom i Egentliga Finland vill därför att SU ska arbeta för:

  • ATT mervärdesskattesatsen på alla hygienartiklar sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent.
  • ATT mervärdesskattesatsen för glasögon ordinerade av läkare eller optiker sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter en intressant fråga som på olika sätt har diskuterats inom förbundet tidigare. Svensk Ungdom håller med om att nödvändigheter inte ska beskattas som lyxvaror och har tidigare bland annat förespråkat en lägre skattesats på mensskydd, i och med att denna kostnad åläggs endast kvinnor som inte har en möjlighet att avstå från att köpa dessa produkter. Förbundsstyrelsen anser dock att hygienartiklar definieras ganska brett och omfattar en större andel produkter, som nog kan anses vara nödvändiga men inte ålägger en viss samhällsgrupp med större kostnader. Vad det gäller glasögon så är det en kostnad som drabbar endast de som är i behov av dessa, men vad det gäller denna kostnad så kan FPA bevilja grundläggande utkomststöd för inköp av glasögon.

De att-satser som nu föreslås skulle behöva specificeras för att komma åt problematiken. Dels vill vi inte att samhällsgrupper bekostas orättvist, samtidigt som vi vill säkerställa att de med mindre ekonomiska medel ska kunna handla förnödenheter. Förbundsstyrelsen anser att de att-satser som motionären förespråkar ytterligare kan specificeras för att tackla en del av denna problematik. Förbundsstyrelsen föreslår därför att dessa att-satser byts ut mot följande att-sats, dvs. “ATT mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent.” På detta sätt skulle Svensk Ungdoms ståndpunkt på området uppdateras och bättre överensstämma med nutida skattesatser, samtidigt som förbundsstyrelsen kan fortsätta jobba med andemeningen i motionen, dvs. att nödvändigheter inte ska beskattas som lyxvaror och att skattesatser inte ska missgynna enskilda samhällsgrupper. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent

Utskottets förslag:

  • ATT mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent

Kongressens förslag:

  • ATT mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent