Låginkomstländer kämpar med vaccinbrist och utsatta medborgare kan inte vaccinera sig eller blir beroende av vaccinleveranser från Kina och Ryssland, då Kina och Ryssland använder sin vaccinförsörjning som ett geopolitiskt instrument.

Den 8 februari 2022 har endast 10,4 % av personerna i låginkomstländer blivit

vaccinerade. Den internationella COVAX-alliansen förväntade sig att endast 27 % av den afrikanska befolkningen ska bli vaccinerade i slutet av 2021. EU har redan allokerat 1,8 miljarder BioNTech/Pfizer-vacciner för perioden från slutet av 2021 till 2023. Med tanke på att Världshälsoorganisationens generaldirektör har varit kritisk till det faktum att barn och unga vuxna har vaccinerats tidigare i höginkomstländer än vad vårdpersonal och äldre har varit i låginkomstländer och att otillräcklig global vaccination bidrar till uppkomsten av nya covidmutationer. Dessutom pressar vaccinkostnader och de fortsatta covid-relaterade åtgärderna låginkomstländer ytterligare i skuld. Investeringar i den globala distributionen av vacciner kan också resultera i att höginkomstländer får så mycket som 12 gånger investeringskostnaden tillbaka genom en återhämtning av världsekonomin.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott att Svensk Ungdom ska jobba för:

 • ATT EU:s medlemsländer, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet slutar panta på sina vacciner då en kritisk massa på i genomsnitt 70-80 % av EU:s befolkning har blivit helt vaccinerade och donera dem till U-länder, även i eventuella framtida pandemier.
 • ATT stödja omfattande donationsprogram för vaccinationer istället booster shots för inhemsk EU-användning, som inte bara känner igen moraliskt imperativ för att göra det, men också på längre sikt ekonomiska och sociala fördelar att göra det.
 • ATT uppmuntra EU att fortsätta sina ansträngningar för att öka vaccinproduktionen för att påskynda upp den globala vaccinationssatsningen, vilket också skulle vara användbart om boostervaccin även blir nödvändiga i framtiden.
 • ATT uppmuntra EU:s medlemsländer som också är WHO-medlemmar att stärka stöd till WHO:s vaccinationsprogram främst när det gäller logistik, personal, och ekonomiskt stöd.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ärende med tanke på den diskussion som förts kring vacciner under den rådande pandemin och med tanke på eventuella framtida pandemier. För att man på globalt plan ska kunna förebygga uppkomsten av nya mutationer krävs det att vaccinationsgraden är tillräckligt hög även i låginkomstländer. Som motionären påpekar, skulle en global distribution av vacciner också gynna höginkomstländer ekonomiskt då en återhämtning av världsekonomin kunde ske tidigare. Därmed håller förbundsstyrelsen helt med de åtgärdsförslag som motionären lyfter fram.

Europeiska kommissionen eller Europeiska rådet har inte sina egna vaccinreserver, utan vaccinen delas igenom medlemsländerna och därför yrkar förbundsstyrelsen på en ändring av den första att-satsen. Förbundsstyrelsen anser också att de resterande att-satserna kunde omformuleras till en grad så att de är tidsenliga och mer konkreta. Det underlättar också arbetet för förbundsstyrelsen under det kommande verksamhetsåret ifall motionen godkänns.  

Svensk Ungdom har också arbetat med detta tema under det senaste verksamhetsåret, och ser fram emot att också i framtiden försvara rätten till vaccin också i länder utanför EU under en pandemi. 

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT EU:s medlemsländer slutar panta på sina vacciner och istället donerar dem till U-länder, även i eventuella framtida pandemier.
 • ATT stödja omfattande donationsprogram för vaccinationer och istället använda sig av booster shots för EU-användning.
 • ATT EU fortsätter sina ansträngningar för att öka vaccinproduktionen för att påskynda upp den globala vaccinationssatsningen.
 • ATT EU:s medlemsländer stärker sitt stöd till WHO:s vaccinationsprogram främst när det gäller logistik, personal, och ekonomiskt stöd.

Utskottets förslag:

 • ATT EU:s medlemsländer slutar panta på sina vacciner och istället donerar dem till U-länder, även i eventuella framtida pandemier.
 • ATT stödja omfattande donationsprogram för vaccinationer och istället använda sig av booster shots för EU-användning.
 • ATT EU fortsätter sina ansträngningar för att öka vaccinproduktionen för att påskynda upp den globala vaccinationssatsningen.
 • ATT EU:s medlemsländer stärker sitt stöd till WHO:s vaccinationsprogram främst när det gäller logistik, personal, och ekonomiskt stöd.

Kongressens beslut:

 • ATT EU:s medlemsländer slutar panta på sina vacciner och istället donerar dem till U-länder, även i eventuella framtida pandemier.
 • ATT stödja omfattande donationsprogram för vaccinationer och istället använda sig av booster shots för EU-användning.
 • ATT EU fortsätter sina ansträngningar för att öka vaccinproduktionen för att påskynda upp den globala vaccinationssatsningen.
 • ATT EU:s medlemsländer stärker sitt stöd till WHO:s vaccinationsprogram främst när det gäller logistik, personal, och ekonomiskt stöd.