I juni uppmärksammas Pride och i och med det köns- och sexuella minoriteters rätt till jämlik behandling. Svensk Ungdom vill utöver symbolik se konkreta handlingar. 

– Det är fint att se att många stödjer Pride och visst värmer även symboliska handlingar, men det räcker inte. Det är en fråga om jämlikhet och mänskliga rättigheter och arbetet för detta måste sträcka sig bortom utsmyckade profilbilder, säger Julia Back, ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetspolitiska utskott. 

Pinkwashing, fenomenet som innebär att utåt sett stödja HBTQIA+-personers rättigheter och Priderörelsen utan att därutöver aktivt arbeta för dessa, tenderar att bli särskilt synligt den här tiden på året. 

– Diskussionen om huruvida det ska flaggas med regnbågsfärger är onödig ifall de konkreta åtgärderna och arbetet för jämlikhet står i skuggan. Arbetet för jämlikhet måste fortsätta året om, säger Bertha Simojoki, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom.