Medborgarinitiativet där det yrkas på ett försök om att införa brukarrum i Finland har under måndag kväll nått 50 000 underskrifter och skickas därmed vidare till riksdagen. Svensk Ungdom är glada att initiativet kommer behandlas. 

– De siffrorna som vi har i dagens läge talar sitt klara språk om att Finlands drogpolitik inte är fungerande och att den hjälp vi i dag erbjuder missbrukare inte är tillräcklig. Det behövs en stark utveckling av den nuvarande drogpolitiken och detta medborgarinitiativ ger ett bra tryck för beslutsfattare att arbeta mot denna förändring, säger Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom. 

Dödsfall förorsakade av drogförgiftning eller långvarigt missbruk av droger har ökat under hela 2000-talet i Finland. Det finns många brukarrum runt om i världen, till exempel i Nederländerna, Danmark och Norge, och de har gett goda resultat.

– Missbruk är en sjukdom och beslutsfattare måste utveckla vården med detta i åtanke. Brukarrum normaliserar inte användningen av droger – de är en konkret åtgärd för att minska drogdödligheten och hjälpa personer i en svag ställning,  säger Ståhle