Den 3 augusti publicerades en artikel i Helsingin Sanomat med rubriken ”Stressen på jourmottagningen beror på studerandes attitydförändring”. I artikeln lyfts fram den brist på utbildad personal som HUS har haft i sommar, och att man inte kunnat fylla upp sjukhusen till full kapacitet. Svensk Ungdom anser att det är felaktigt att beskylla studerande för systematiska problem inom sjukvården.

– Bristen på utbildad personal inom social- och hälsovården är högst oroväckande och absolut någonting som måste ses över, vi behöver arbeta för en snabb förändring där. Men att studerande ska få skulden för det nuvarande läget och personalbristen i sommar känns mycket långsökt, säger Emilie Jäntti, förbundsstyrelsemedlem.

I artikeln nämns också att sjukvårdspersonalen för in kanyler för säkerhets skull, eftersom det finns brist på studerande på avdelningar med behörighet att göra det. Efter två år av distansstudier där många utfört över halva sin utbildning på zoom, kan man enligt Jäntti inte förvänta sig att studerandena besitter samma praktiska kunskaper som de som har gått utbildningen fysiskt på plats.

– Studerande inom dessa branscher utför tunga och oavlönade praktiker under sitt studieår. Många jobbar också under året vid sidan om studierna för att klara sig ekonomiskt. Då kan några veckor på sommaren vara den enda möjligheten att hålla någon form av semester under hela året. Istället för att lyfta över skulden på en viss grupp borde vi istället se över systemet som det är och arbeta mot lösningar, säger Jäntti.