Finlands miljöcentral SYKE skriver i sin rapport från 21 juli att mängden blågröna alger i Finlands kustområden är högre än vanligt. Läget är dåligt, speciellt i Skärgårdshavet.

Linda Sederholm, ordförande för Svensk Ungdoms miljöpolitiska utskott är oroad över det fortsatt dåliga läget.

– Rikliga mängder alger är ett tecken på att Östersjön fortfarande är i obalans och att havet mår dåligt. Näringsutsläppen från sjötrafiken och aktiviteter på land är fortfarande för stora, säger Sederholm.

Också HELCOM:s rapporter om stigande vattentemperaturer i Östersjön tyder på en oroväckande utveckling. Kopplingen mellan uppvärmningen och övergödningen gör Sederholm, som är doktorstuderande i kemi, mycket oroad över framtiden ifall inga åtgärder tas.

– De skadliga kemiska processerna som övergödningen orsakar blir värre när temperaturen stiger. Vi måste bli bättre på att minska övergödningen i Östersjön, annars kommer problemen att accelerera, konstaterar Sederholm.

Svensk Ungdom kräver att regeringspartierna lyfter upp Östersjön på den politiska agendan, och utvecklar förordningen om miljöersättning; speciellt paragraferna som gäller skyddszoner. Rätt lagda skyddszoner kan effektivt minska på mängden näringsämnen som rinner ut från jord- och skogsbruksmarker.

För mer information

Linda Sederholm