Veera Granroth kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Egentliga Finland. Granroth bor i Åbo där hon är suppleant i stadsfullmäktige och medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Granroth nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Egentliga Finlands kretsmöte fredagen den 19 augusti. Granroth är också suppleant i Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige och ordinarie medlem i revisionsnämnden. Granroth vill arbeta för mer långsiktigt och hållbart beslutsfattande i riksdagen.

– Den politik som just nu förs tar inte på tillräckligt stort allvar i beaktande de långsiktiga konsekvenserna av besluten. Detta är framförallt en generationspolitisk fråga. Vi såg det bland annat under hanteringen av coronapandemin, där unga vuxna i synnerhet helt glömdes bort i beslutsfattandet. Vi behöver förtroendevalda som står upp för unga, inte bara i tal utan i handlingar. Jag anser att lösningen är att se till att vi får fler unga med i beslutsfattandet, säger Granroth.

Granroth har en bred erfarenhet från olika föreningar och organisationer. Hon har bl.a. varit vice ordförande för Svensk Ungdom och fungerar nu som styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår. 

– Beslutsfattandet har varit allt för kortsiktigt alldeles för länge. Nu väntar en klimatkris och en ekonomisk kris som sätter hela välfärdssamhällets framtid i en osäker position. Det behövs beslutsfattare som arbetar för att även kommande generationer ska ha en rättvis framtid. Jag vill vara med och fatta mer hållbara beslut och därför ställer jag upp i riksdagsvalet, avslutar Granroth.