Budgetförhandlingarna drar igång denna vecka, och flera förslag på åtgärder angående speciellt prishöjningar på mat och energi har presenterats. De åtgärder som föreslås från partierna är både allmänna skattesänkningar men också riktade åtgärder för att stöda specifika grupper.

– Det är oförskämt att studerande inte tagits i beaktande i de föreslagna riktade åtgärderna, fastän få studerande har möjlighet att minska sina kostnader ytterligare. Den indexhöjning som nyligen gjordes på studiestödet är inte tillräcklig och därför krävs det fler åtgärder riktade mot högskolestuderande, säger Julia Ståhle, Svensk Ungdoms förbundsordförande.

Det enda riktade förslaget är Centerns försök på regional studielånskompensation, som endast skulle gälla delar av östra och norra Finland. Detta förslag skulle träda i kraft år 2024 och målet är att öka sysselsättningen i områden med arbetskraftsbrist.

– Bristen på arbetskraft är ett nationellt problem och det är problematiskt att skapa motsättningar mellan regioner. En regional studielånskompensation skulle också sätta studerande i ojämlika sitsar och skapa större klyftor. Detta är inte en åtgärd som skulle stöda studerande, utan tvärtom, avslutar Ståhle