I Länsi Uusimaa (5.9) spekuleras det att Lojo BB kan behöva läggas ned då ekonomiska inbesparingar ska göras. Lojo BB är beläget en lång väg i från  Hangö och Raseborg, och att behöva åka längre för att komma till en förlossningsavdelning kan i värsta fall bli farligt anser Sebastian Tolvanen, ordförande för Svensk Ungdom i Nyland.

– Att välja att stänga ner en så viktig funktion för Västnyland i tider då vi behöver en välfungerande vård som mest skulle bara ansvarslöst, säger Tolvanen. 

I ett tidigare ställningstagande av Svensk Ungdom (12.3.2020) kring Raseborgs sjukhus nedläggning konstaterade tidigare kretsordförande Ina Mickos att besluten om att stänga sjukhus är negativa. Att trenden i Västnyland nu fortsätter är enligt Tolvanen oroväckande.

 – Alla har rätt till högklassig vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd från sitt hem. Ifall Lojo BB skulle stängas ner ser jag inte hur den rätten kommer kunna tryggas. Jorvs sjukhus är redan väldigt belastat så det är chockerande att nedstängning av Lojo BB ens är ett alternativ, avslutar Tolvanen.