Emmi Piippo, 26 år gammal, från Tölö fungerar som SFP i Helsingfors vice ordförande och som ordförande för SFP:s stadspolitiska utskott. Piippo har en magister i statsvetenskap och arbetar som riksdagsassistent för Anders Adlercreutz. 

De senaste årens kriser har tärt på framtidstron, speciellt för vårt lands yngre befolkning. Kriserna har tvingat oss att ändra våra levnadsvanor och skapat förändringar i vår vardag som vi inte kunnat förutspå. Vi ser nu ett stort välfärdsunderskott, samtidigt som en del av problemen fortfarande är att vänta. Levnadskostnaderna ökar i rekordfart och kostnadsutveckling drabbar unga hårt, anser Piippo.

– Det handlar om grundläggande saker som att vi garanterar att alla har en tillräcklig inkomst och att basservicen fungerar. Ingen ska behöva fundera på om pengarna räcker till hyra eller mat, också att äga en egen bostad ska vara ett realistiskt mål. Det att man får hjälp och bra vård när man behöver den, ska inte bero på ens socioekonomiska ställning eller boendeort. Det ska inte heller vara fast i om man klarar av att be om hjälp. Bristen på fungerande mentalvårdstjänster är vårt nuvarande systems största utmaningar, säger Piippo. 

Statistiken visar att psykiskt illamående nu är den överlägset största orsaken till att unga blir sjuklediga. Även andelen arbetslösa och heltids permitterade har i proportion ökat mest bland den unga befolkningen. 

– Vi måste hitta på nya hållbara sätt att arbeta, både för oss människor och för miljön. Utvecklingen där en stor del blir utbrända redan under studietiden måste stoppas. Vi måste ta tag i grundproblemen kring arbetslösheten. Samtidigt ska vi skapa nya arbetsplatser och sänka tröskeln för att starta eget företag. Detta är inte enbart viktigt för varje människa utan även bra finanspolitik, säger Piippo.

Piippo ser även gärna att stadspolitikens ställning stärks i det nationella beslutsfattandet. Enligt henne borde lösningarna på de utmaningar som tillväxtcentrum står inför skrivas in i regeringsprogrammet. 

– I finansieringen till städerna borde man bättre beakta städernas särdrag såsom befolkningstillväxten samt den växande efterfrågan på tjänster och investeringsbehov som detta medför. En livskraftig huvudstad ligger i hela Finlands intresse. Städerna är inte enbart drivkrafter för utvecklingen, utan har även en stor roll när det kommer till hållbar utveckling. Deras roll i bland annat kampen mot klimatförändringen är ytterst central, säger Piippo.